William Yang

Yoga - Meditatie - Qigong

Christelijke Meditatie

Liefdevol ontmoeten.

Leergang voor begeleiding in christelijke meditatie

 

In de stilte

wordt de mens

aangesproken

door ’t oneindige

geheim,

het diepste Jij.

(Martin Gutl)

 

Intro

Mindfulness, zen- en Vipassanameditatie, de meeste scholen en cursussen die zich met meditatie bezighouden zijn gericht op oosterse meditatietechnieken. Over en van meditatie uit de christelijke traditie weten wij veel minder. Toch is dit ’n rijke traditie: denk aan Lectio Divinia en het Jezusgebed.
De cursus ‘Liefdevol ontmoeten’ is de eerste Leergang in Nederland die zich uitsluitend richt op christelijke meditatie. Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag.

“Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten. Christelijke meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.”

Doel
De Leergang ‘Liefdevol ontmoeten’ verdiept door intensieve begeleiding het eigen proces in relatie met God en de eigen innerlijke weg. Vervolgens worden kennis en vaardigheden aangeleerd om bij anderen het proces van mediteren te begeleiden.

Doelgroep
Deze leergang is bedoeld voor iedereen die een omvangrijke scholing zoekt in verschillende vormen van christelijke meditatie, en die bereid is te reflecteren op zijn of haar eigen verhaal met God om die relatie te verdiepen.
De Leergang staat open voor pastorale beroepskrachten, geestelijk verzorgers en catecheten. Ook mensen die niet professioneel werkzaam, maar wel gekwalificeerd zijn op het gebied van spiritualiteit en pastoraat zijn welkom. Ieder ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Werkwijze
De Leergang vindt plaats in een groep van twaalf tot veertien deelnemers. De Leergang bestaat uit zes thematische blokken en één afsluitend toetsingsblok. Elk blok kent drie doelstellingen:

  1. Meditatie: Beoefening van verschillende vormen van christelijke meditatie.
  2. Theorie en verdieping: Theologische, spirituele en psychologische informatie verduidelijken, ondersteunen en verdiepen de ervaring die met meditatie is opgedaan.
  3. Praktijkuitoefening: In oefengroepen brengen deelnemers de verworven en toegeëigende kennis in praktijk. Zij ontvangen hierop feedback van de begeleider.


Inhoud van het curriculum

– Blok 1: ‘In levende lijve’: over de rol van het lichaam bij meditatie en het ‘lichaam’ in de bijbel.

– Blok 2: ‘Zich laten beminnen’: over de liefde van de mens naar God en van God naar de mens.

– Blok 3: ‘Licht van Zijn Licht’: over licht en schaduw.

– Blok 4: ‘Geliefde armoede’: over geestelijke armoede en ‘genade’.

– Blok 5: ‘Grenservaringen van de ziel’: over het onderscheid tussen depressiviteit en ‘de donkere nacht van de ziel’.

– Blok 6: ‘Ik ben die Ik ben’: over contemplatie en het Jezusgebed

– Blok 7: Afsluitend blok; deelnemers presenteren en bespreken hun eindopdrachten.

De blokken 1, 3, 5 en 7 vinden plaats in het weekend (van vrijdagmiddag tot zondagmiddag). De blokken 2, 4 en 6 zijn midweken (van maandagmiddag tot vrijdagmiddag).

Begeleiding:

Mirjam Dirkx, mede-eigenaar van de Levensboom (www.delevensboom.net) en Joke Litjens, voorheen mediapastor (www.werkplaatsvoordeziel.nl).

Plaats: Abdij Koningsoord in Arnhem

Kosten: € 4.500,- p.p.
De cursist ontvangt daarvoor het volgende:

  1. Verblijf (van twintig etmalen; kosten: circa € 1.100,-)
  2. Begeleiding door twee professionele begeleiders (kosten: € 3.000,-)
  3. Lesmateriaal e.a. (reader, gastdocenten; kosten: circa € 400,-)

De Leergang is van oorsprong afkomstig uit Duitsland. In het Geistliches Zentrum Schwanberg (www.schwanberg.de) ontwikkelden dr. Thea Vogt en Harald Vogt een nascholingstraject op basis van hun jarenlange ervaring in de meditatie van het christendom. Met veel plezier hebben zij toestemming gegeven voor deze Nederlandse versie.

Na afloop van de Leergang ontvangen deelnemers een getuigschrift.